Nr. Data Conținut Fișier Anexă
38 29/07/2022 [Caracter normativ] pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a comunei Pâncești pentru proiectul cu titlul ”modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Pâncești, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a comunei Pâncești pentru proiectul cu titlul ”modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Pâncești, jud. Bacău”

Descarcă

37 29/07/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”reparații la sistem III de alimentare cu apă Pâncești, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”reparații la sistem III de alimentare cu apă Pâncești, jud. Bacău”

Descarcă

36 29/07/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea relocării unor clase pentru elevii și preșcolarii din comuna Pâncești, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea relocării unor clase pentru elevii și preșcolarii din comuna Pâncești, jud. Bacău

Descarcă

35 29/07/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pâncești, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pâncești, jud. Bacău

Descarcă

34 29/06/2022 [Caracter normativ] privind alegerea domnului consilier Ghiorghies Vasilica preşedinte de şedinţã pentru LUNILE iulie, august, septembrie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea domnului consilier Ghiorghies Vasilica preşedinte de şedinţã pentru LUNILE iulie, august, septembrie 2022

Descarcă

33 29/06/2022 [Caracter normativ] privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74 din 15.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74 din 15.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Descarcă

32 29/06/2022 [Caracter normativ] privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU

Descarcă Descarcă

31 31/05/2022 [Caracter normativ] de aprobare a Regulamentului privind aprobarea măsurile pentru gospodărirea comunei Pâncești, jud. Bacău pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] de aprobare a Regulamentului privind aprobarea măsurile pentru gospodărirea comunei Pâncești, jud. Bacău pentru anul 2022

Descarcă

30 31/05/2022 [Caracter normativ] cu privire la declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri și introducerea în domeniul public al comunei Pâncești, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri și introducerea în domeniul public al comunei Pâncești, jud. Bacău

Descarcă

29 31/05/2022 [Caracter normativ] privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pâncești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pâncești, județul Bacău

Descarcă

28 31/05/2022 [Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Pâncești Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Pâncești

Descarcă

27 29/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafață totală de 6263 m.p., aparținând Căminului Cultural Petrești, în două loturi, necesar pentru ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și Învățământ în comuna Pâncești, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafață totală de 6263 m.p., aparținând Căminului Cultural Petrești, în două loturi, necesar pentru ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și Învățământ în comuna Pâncești, jud. Bacău”

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă