Nr. Data Conținut Fișier Anexă
6 25/01/2022 [Caracter normativ] cu privire la închiderea exercițiului bugetar al comunei Pâncești, jud. Bacău la data de 31.12.2021 Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la închiderea exercițiului bugetar al comunei Pâncești, jud. Bacău la data de 31.12.2021

Descarcă

2 25/01/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Pâncești, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Pâncești, jud. Bacău

Descarcă

83 22/12/2021 [Caracter normativ] cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a microbuzului școlar către Școala Gimnazială Pâncești, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a microbuzului școlar către Școala Gimnazială Pâncești, jud. Bacău

Descarcă

82 22/12/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectului „Reabilitare și dotare cămin cultural Pâncești, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectului „Reabilitare și dotare cămin cultural Pâncești, județul Bacău”

Descarcă

81 22/12/2021 [Caracter normativ] privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2021, ale secretarului general al U.A.T. Pâncești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2021, ale secretarului general al U.A.T. Pâncești, județul Bacău

Descarcă

69 12/11/2021 [Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare din comuna Pâncești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare din comuna Pâncești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023

Descarcă Descarcă

68 12/11/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea impozitelor, taxele locale, a amenzilor și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea impozitelor, taxele locale, a amenzilor și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022

Descarcă

24 04/06/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea suplimentării domeniului public al comunei Pâncești, județul Bacău referitoare la investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Pâncești, jud. Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea suplimentării domeniului public al comunei Pâncești, județul Bacău referitoare la investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Pâncești, jud. Bacău”

Descarcă Descarcă

23 04/06/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Pâncești, județul Bacău a investiției” Amenajare drumuri de exploatare agricolă – comuna Pâncești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Pâncești, județul Bacău a investiției” Amenajare drumuri de exploatare agricolă – comuna Pâncești, județul Bacău

Descarcă

14 31/03/2020 [Caracter normativ] privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectul „Amenajare drumuri de exploatație agricolă în comuna Pâncești, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectul „Amenajare drumuri de exploatație agricolă în comuna Pâncești, jud. Bacău”

Descarcă

8 07/02/2020 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a activităților autofinanțate pentru anul 2020 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a activităților autofinanțate pentru anul 2020

Descarcă Descarcă

7 07/02/2020 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă