Rolul esenţial în asigurarea resurselor fiscale locale îl are dezvoltarea locală, care este, în principiu o politică de dezvoltare economică ce îşi concretizează obiectivele în utilizarea şi dezvoltarea resurselor locale, crearea şi menţinerea unui climat de afaceri stabil şi profitabil. Dezvoltarea economiei locale are o influenţă categorică şi asupra creşterii bunăstării membrilor colectivităţii, care împreună cu agenţii economici locali contribuie prin impozite şi taxe locale la realizarea veniturilor fiscale ale colectivităţii locale. O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază – creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale, fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe.
Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor
componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate. Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale.
Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă.
Concret la nivelul Comunei Pânceşti, activităţile şi preocupările economiei locale se prezintă la nivelul anului 2017 după cum urmează: activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor.
❖ Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Comuna Pânceşti deţinând 3 352 ha de teren arabil din totalul de 4505 ha teren agricol, conform anuarului Statistic al Județului Bacău – ediția 2017, întocmit și publicat de Direcția Județeană de Statistică Bacău.
❖ Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu.