Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
84 / 2021 privind alegerea domnului consilier FODOR COSTICA ca presedinte de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022 15-12-2021
83 / 2021 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Bacau, Scoala Gimnaziala nr 1 Pancesti si Scoala Gimnaziala Traian in vederea depunerii spre finantare a Proiectului "Educatie nonformala pentru un viitor mai bun", prin Programul Opretional Capital Uman 2014-2020, si a asigurarii contributiei proprii in proiect, reprezentand 2% din alocarea financiara eligibila a Scolii Gimnaziala nr 1 Pancesti. 15-12-2021
82 / 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pancesti pentru anul scolar 2021-2022 15-12-2021
81 / 2021 privind aprobarea sumei de 15.000 lei, pentru acordarea de cadouri, cu ocazia sarbatorilor de Craciun din anul 2021. copiilor prescolari si elevilor din invatamantul primar si gimnazial din comuna Pancesti 15-12-2021
80 / 2021 privind aprobarea inceperii investitiei " Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Pancesti, din judetul Bacau." 15-12-2021
79 / 2021 privind aprobarea cheltuieliloreligibile si neeligibile actualizate conform documentatiei tehnice in vederea suplimentare colectoare menajere aferente investitiei " Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, judetul Bacau" 15-12-2021
78 / 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati conform documentatiei tehnice in vederea suplimentarii colectoare menajere " Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, jud Bacau" 15-12-2021
76 / 2021 privind aprobarea prelungirii termenului valabilitatii Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism aferent comunei Pancesti, jud Bacau 15-12-2021
75 / 2021 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pancesti la data de 15.12.2021 15-12-2021
74 / 2021 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale,a amenzilor si a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022 15-12-2021
73 / 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Pancesti nr 58/ 30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, conform OUG 15/2021 pentru proiectul de investitii " Infiinatare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, jud Bacau 25-11-2021
72 / 2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ - Teritoriale comuna Pancesti, jud Bacau pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a SC Compania Regionala de Apa Bacau SA din 06.12.2021 25-11-2021
71 / 2021 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ - Teritoriale comuna Pancesti in AGA Asociatia deDezvolatre Intercomunitara Bacau, cu privire la punctele inscrise in ordinea de zi a sedintei AGA A.D.I.B. din data de 25.11.2021 25-11-2021
70 / 2021 privind includerea in Programul pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu, a proiectului "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la obiectivul Scoala cu clasele I-VIII din satul Pancesti, comuna Pancesti, jud Bacau" 05-11-2021
69 / 2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de Director la Scoala Generala Pancesti. 05-11-2021
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează