Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 16-04-2021
22 / 2021 cu privire la aprobarea utilizarii sumei de 2372 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenti 16-04-2021
20 / 2021 privind modificarea HCL Pancesti nr 21/30.07.2010 referitoare la atribuirea de denumiri ale strazilor din satele componente ale comunei Pancesti, jud Bacau 26-03-2021
19 / 2021 privind revocarea HCL Pancesti nr 34 din 25.09.2020 referitoare la atribuirea de denumiri de strazi din satele componente ale comunei Pancesti 26-03-2021
18 / 2021 privind modificarea si completarea anexei nr 1 la HCL nr 27/31.08.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Pancesti. 26-03-2021
17 / 2021 Hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata comuna Pancesti 26-02-2021
17 / 2021 Anexa 5 la hcl 17/ 26.02.2021 26-02-2021
16 / 2021 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2021 26-02-2021
15 / 2021 Hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Pancesti care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru anul 2020, ale secretarului general al comunei Pancesti, jud Bacau 26-02-2021
14 / 2021 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pancesti pentru anul 2021 26-02-2021
13 / 2021 Hotarare privind acordarea unor prestatii financiare exceptionale pentru copii cu nevoi speciale de pe raza comunei Pancesti 26-02-2021
12 / 2021 Hotararea privind reactualizarea suprafetei inchiriate SC ATELIER DE ZAMBETE SRL - D, conform RELEVE-ului si aprobarea actului aditional 26-02-2021
11 / 2021 Hotarare privind revocarea HCL nr 4 din 14.01.14.01.2021 (reactualizarea taxei de inchiriere pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea SC ATELIER DE ZAMBETE SRL - D 26-02-2021
10 / 2021 Hotarare cu privire la aprobare actualizare deviz general si majorare cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investitii : Reabilitare si dotare Camin Cultural Pancesti, jud Bacau 26-02-2021
9 / 2021 Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Pancesti pentru perioada 2021-2027 26-02-2021
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează