Bine ați venit pe site-ul Primăriei comunei Pîncești !

Comuna Pîncesti ocupă în spațiul geografic moldovenesc extremitatea nord-vestică a Colinelor Tutovei, situată pe cursul unei văi formată de un fir de apă care o strabate de la nord la sud. Extremitatea vestică a comunei o formează râul Siret.

Galerie Foto Carte de oaspeți

Știri și evenimente

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
11-10-2016

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUN PREALABIL PRIVIND AFI AREA PUBLICĂ A DOCUMENTELORȚ Ș

TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială PÂNCEŞTI, din jude ul Bacău anunta publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 67,
începând cu data de 14 octombrie 2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei PÂNCEŞTI, conform art. 14 alin. (1) i (2) din Legea cadastrului i aș ș
publicită ii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ț ș
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul

primăriei i pe site-ul Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliară.

Stimați concetățeni

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Pîncești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

Cu stimă,


GRADINARU VISINEL